Verdienen Sie Geld mit Ihren Tech-Blogs, Gadgets und Tipps

Kuinka luon taulukon MATLABissa?

Huomautus: Seuraava artikkeli auttaa sinua: Kuinka luoda taulukko MATLABissa?

Matlab on ohjelmointialusta datan analysointiin, algoritmien luomiseen ja myös mallien luomiseen. Matlabissa taulukoita käytetään tehostamaan ja ymmärtämään tietojen tallentamista ja lukemista. Ne koostuvat rivi- ja sarakesuuntautuneista muuttujista.

Kaikilla taulukon muuttujilla voi olla eri kokoja ja tietotyyppejä, jotta kaikilla muuttujilla on sama määrä rivejä.

Taulukko on tietotyyppi, jota käytetään taulukkotiedoille. Tämä on yksi tehokkaimmista ja tehokkaimmista tavoista ryhmitellä tiettyjä tietoja sarakkeisiin, mikä myös helpottaa tietyn tiedon löytämistä helposti.

Lue myös: Kuinka tyhjentää komentoikkuna MATLABissa?

Taulukot tallentavat sarakekohtaiset tiedot muuttujaan. Taulukko, taulukkotaulukko ja matriisi sekoitetaan usein Matlabissa. Ne ovat samanlaisia, mutta eroavat vain vähän ominaisuuksiltaan.

taulukko ja taulukko

Kuten edellä mainittiin, ne koostuvat rivi- ja sarakesuuntautuneista muuttujista ja tallentavat sarakekohtaisia ​​tietoja, kuten sarakkeita mistä tahansa tekstitiedostosta tai laskentataulukosta suoraan. Taulukon muuttujat voivat olla eri tietotyyppejä ja -kokoisia, mutta tietyn sarakkeen tulee sisältää kaikki saman tietotyypin muuttujat. Ainoa rajoitus on, että rivien lukumäärän on oltava sama kaikkialla. Taulukko ja taulukkotaulukko ovat samat.

Martix ja Array

Matlab on lyhenne sanoista Matrix Laboratory, ja siksi se on ensisijaisesti suunniteltu suorittamaan matriisioperaatioita. Matriisissa tai matriisissa kaikkien muuttujien tietotyypin tulee olla sama jopa eri sarakkeissa. Tämä tarkoittaa, että koko matriisissa tai taulukossa on vain yksi tietotyyppi. Matriisit eivät ole yhtä muistitehokkaita kuin taulukot.

Lue myös: Bash-funktioiden selitys

Tiedämme jo, että taulukoiden käsittely parantaa tehokkuutta ja tiedon ymmärtämistä. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä taulukoiden paremman luettavuuden ja tehokkaamman tiedon ymmärtämisen kannalta.

Alla käsitellyt taulukoiden luontitavat käyttävät seuraavia Ominaisuuksia:

Näitä yksinkertaisia ​​toimintoja voidaan käyttää monimutkaisimpien taulukoiden, solujen tai rakenteiden muuntamiseen taulukoksi joko muuttujien nimillä tai ilman syntaksista riippuen. Alla on erilaisia ​​tapoja luoda taulukko Matlabissa.

Käytä avainsanaa “taulukko”.

Avainsana “taulukko” luo taulukkotaulukon, jossa on nimettyjä muuttujia, jotka voivat olla erityyppisiä. Taulukon syntaksi selitetään seuraavassa esimerkissä.

Tässä kaikki muuttujat alustetaan niiden erityisillä tiedoilla. Sitten ilmoitetaan T-niminen taulukko ja sille osoitetaan kaikkien aiemmin alustettujen muuttujien arvot. Kun tämä koodi suoritetaan, tulos on 6×4-taulukko.

Tulostaulukossa on sekoitus tietotyyppejä, jotka pysyvät luonteensa mukaisina.

Käytä array2table-funktiota

Ary2table-funktiota käytetään homogeenisen taulukon muuntamiseen taulukoksi. Tällä menetelmällä on kaksi mahdollista muuntamista.

Ilman muuttujien nimiä

Seuraavassa syntaksissa on ilmoitettu matriisi A ja taulukko nimeltä T. Taulukko T on määritetty array2table-funktiolle, joka muuntaa matriisin A taulukoksi.

Tämän koodin tulos nähdään 4×4-taulukona ilman tiettyjen muuttujien nimiä. Koska koodissa ei ole määritetty muuttujien nimiä, taulukossa oletetaan muuttujien nimet A1, A2, A3 ja A4.

Anna tämän muuttujan nimi Noudattamalla alla olevaa menetelmää.

Muuttujien nimillä

Taulukon tulostuksen syntaksi taulukosta, jossa on muuttujien nimiä, on hyvin samanlainen kuin syntaksi ilman muuttujien nimiä. Ainoa merkittävä ero on taulukolle T määritetyn array2table-funktion käyttö.

Koska tässä on määritetty muuttujien nimet, tulosteessa ei ole nimiä A1, A2, A3 ja A4 kuten aiemmin. Sen sijaan siinä on muuttujien nimet, kuten hedelmät.

Huomaa myös, että tässä koodissa yksi numeroista on float-tietotyyppiä (8.7), mutta tämä ei aiheuttanut virhettä, koska ylemmän luokan tietotyyppi on edelleen numeerinen.

Käyttämällä cell2table-funktiota

Cell2table-funktiota käytetään solutaulukon muuntamiseen taulukoksi. Aivan kuten array2table-funktio, tämä voidaan tehdä kahdella tavalla.

Ilman muuttujien nimiä

Seuraava syntaksi muuntaa arvoilla etukäteen määritellyn solun A taulukoksi T cell2table-funktiolla.

Samoin kuin array2table, ilman muuttujien nimiä, taulukko voi tulla harhaanjohtavaksi ja siten täysin tuhota tarkoituksen.

Muuttujien nimien määrittämiseksi voidaan noudattaa seuraavaa menetelmää.

Muuttujien nimillä

Seuraavaa syntaksia käytetään muuntamaan solu A taulukoksi T, jossa on kunkin sarakkeen muuttujien nimet.

On selvää, että taulukon luettavuus on maksimoitu.

Käytä struct2table-funktiota

struct2table-funktiota käytetään muuntamaan struct-taulukko taulukoksi. Taulukoksi muunnettaessa rakennetaulukoita voi olla kahdenlaisia. Alla on syntaksi struct2table-funktiolle molemmille struct-taulukoille.

Skalaarirakenne

Yllä oleva koodi näyttää skalaarirakenteen “S” alustuksen. T on taulukon määritys, joka käyttää struct2table-funktiota rakenteen muuntamiseen taulukkomuodoksi alla olevan kuvan mukaisesti.

Koska muuttuja alustetaan tietojen toimittamisen aikana, taulukkoa ei nimetä A1, A2 ja A3, kuten edellisessä tapauksessamme array2table ja cell2table.

Ei-skalaarirakenne

Seuraava koodi edustaa syntaksia, jolla muunnetaan ei-skalaarirakenne taulukoksi struct2table-funktiolla.

Alla on tulostaulukko ei-skalaarirakenteelle. Saatu tulos on sama molemmissa tapauksissa.

Lue myös: Kuinka ketjuttaa merkkijonoja Pythonissa?