Verdienen Sie Geld mit Ihren Tech-Blogs, Gadgets und Tipps

Kuinka ohjelmointi voi auttaa lapsia ratkaisemaan luovia ongelmia?

Huomautus: Seuraava artikkeli auttaa sinua: Kuinka ohjelmointi voi auttaa lapsia ratkaisemaan luovia ongelmia?

Ohjelmoijat jakavat ensin todellisen ongelman vaiheisiin (algoritmeihin) ja tietorakenteisiin. Ne ilmaistaan ​​sitten yksinkertaisella kielellä, jotta tietokoneet voivat ymmärtää ne. C, C++, JavaPython jne. ovat kaikki ohjelmointikieliä, joilla jokaisella on oma syntaksi ja säännöt.

Ohjelmointikielen valinta riippuu siitä, kuinka huolellisesti ohjelmoijan tulee työskennellä tietokoneen käyttöjärjestelmän ja laitteiston kanssa. Tämän ansiosta on helpompi hallita korkeamman tason kieliä, kuten Python, kuin alemman tason kieliä, kuten C.

Koodaus on eri kieli.

Koodaus on kuin uuden kielen oppimista, paitsi ranskan, espanjan tai muun kielen oppimisen sijaan, että lapsesi oppii kommunikoimaan tekniikan avulla kielillä, kuten HTML, Java ja Python.

Ne hyödyt, joita uuden kielen oppiminen voi tarjota lapsille, koskevat myös koodaus; Lisääntynyt muistikapasiteetti, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky, kyky tehdä monia asioita, vahvistuneet kuuntelutaidot ja lisääntynyt keskittymiskyky.

Yhtä helppoa kuin on uuden kielen oppiminen nuorena, niin se onkin Koodaus. Oppia Koodaus kehittää lasten kieli- ja kirjoitustaitoja. Kun he oppivat ohjelmoimaan, he oppivat syntaksin tai kieliopin, lauseita ja lauseita, jotka yhdistettyinä johtavat tietokoneohjelman luomiseen. Näitä ohjeita voidaan käyttää esimerkiksi verkkosivustojen, pelien, elokuvien, bottien tai muiden koneiden ja järjestelmien luomiseen.

Kun lapset oppivat ohjelmointikieliä, tietokone käsittelee lopulta heidän kirjoittamansa ohjeet ja käännetään binäärikoodiksi. Binäärikoodi koostuu vain kahdesta numerosta: 0 ja 1. Binääri tarkoittaa 0 false/off ja 1 true/on.

Yhdistelmä 0 ja 1 kertoo tietokonejärjestelmille mitä tehdä, esim. Esim. avaa sivu, vieritä oikealle tai siirry seuraavaan vaiheeseen. Tietokoneet, robotit ja järjestelmät voivat myös käsitellä syöttämiämme tietoja Koodaus.

Miten lapset oppivat koodi, tutustu heihin paremmin ja opi miten tekniikka toimii. Tämän oppimismallin avulla lapsesi voi käyttää oppimaansa uudempien, merkittävämpien tai monimutkaisempien ongelmien ratkaisemiseen. Tässä suhteessa sinun tulee yrittää opettaa lapsellesi sopivin Koodaus Kielet ja kuinka voit auttaa heitä oppimaan koodaamaan kotona.

Miten koodaus kannustaa luovuuteen?

Koodaus ja luovuus ovat välttämättömiä toisilleen. Oppiessaan koodiLapset voivat löytää ja kokeilla erilaisia ​​tapoja tai ratkaisuja ongelmaan. Kun lapset laativat vastauksiaan, he oppivat niistä ja tekevät sitten riittävästi muutoksia ja muutoksia vastauksiinsa Koodaus halutun tuloksen saavuttamiseksi.

Lisäksi kun lapsista tulee luovempia, he oppivat käsitteen prosesseista tai parannustasoista paremman lopputuotteen tuottamiseksi. Paremmin Koodaus voi tarkoittaa, että tehdään jotain pienemmällä ajalla (optimaalinen koodaus) tehostaakseen ja saavuttaakseen vähitellen kehittyneempiä malleja, jotka tulevat alkeellisen pelin kehittämiseen.

Ennen kuin aloitat oppimisen koodijoko logolla Koodaus tai yksinkertainen kielioppi, voit nähdä nämä luovat koodauskäyttäytymiset lasten jokapäiväisissä innovatiivisissa peleissä. Leikkiessään ja rakentaessaan geometrisilla osilla lapsesi on vaikea säilyttää tasapainoa, kun hän asettaa pyöreän esineen alareunaan ja neliömäisen esineen yläosaan, joten heidän on käännettävä järjestys. Se on juuri se prosessi, jolla on rooli ohjelmoinnin oppimisessa.

Opit, että järjestyksellä ja prosessilla halutun lopputilan saavuttamiseksi on merkitystä. Ajattelevaisuus ja luovuus on vain osa koodausprosessia.

Kuinka koodaus auttaa parantamaan matemaattisia taitoja?

Monet taidot liittyvät suoraan toisiinsa ja ovat siksi helppoja oppia. Koodaus on yksi matemaattisista Sovelluksista. Oikeaa matematiikkaa käytetään koodaus, kuten määrä, mitat, etäisyys, säde, iteraatio, desimaali, neliö, ja luettelo jatkuu! Tyypillisesti koodaus ja matematiikka ovat ensimmäisiä taitojen yhdistelmiä, joihin vanhemmat tunnistavat ja joista he hyötyvät. Siksi he haluavat lastensa oppivan ohjelmointia.

Sen lisäksi, että opit edistyneempiä matematiikkataitoja ja ohjelmointia on toinen merkittävä etu; Tavalla, joka auttaa heitä visualisoimaan ja ymmärtämään abstrakteja matemaattisia käsitteitä konkreettisemmin.

Oletetaan, että lapsilla on todellinen ja käytännöllinen esimerkki heidän luomaansa ohjelmaan liittyvästä jaosta. He käyttävät yleensä vähemmän manuaalista laskentaa, koska he voivat visualisoida, kuinka paljon ½ tai ¼ jokin on.

Yleensä matematiikkaan liittyvä Koodaustaitoihin kuuluvat tosi, väärä ja ehdollinen oppiminen. Esimerkiksi sisään Koodausjos jokin on “tosi” (päällä) tai “false” (pois päältä), sen matemaattinen käännös on jotain yhtä kuin 1 tai 0. Esimerkiksi lapsiystävällisillä koulutusalustoilla, kuten Scratch, jos kissan suu on auki (päällä). / oikea / 1), hän miau, ja kun kissan suu on kiinni (päällä / pois / 0), se on hiljaa.

Miten koodaus parantaa akateemista kirjoitustaitoa?

Koodaus Prosessi on samanlainen kuin kirjoittaminen vieraalla kielellä, ja siksi se voi auttaa parantamaan akateemisia kirjoitustaitoja. Monet sanoitukset puuttuvat Koodaus ovat samanlaisia ​​ja opettavaisia.

Ensin lasten on opittava jäsentämään ja suunnittelemaan ideoitaan ohjelmaa varten. Juuri tätä he tekevät kirjoittaessaan esseen. Lasten koulutusalustoilla kehittäjät käyttävät graafisiksi järjestäjiksi ja kuplakorteiksi kutsuttuja konsepteja ohjelmointiprosessin varhaisessa vaiheessa. Muu järjestäminen tapahtuu järjestämällä yksityiskohdat järjestyksessä.

Kuten akateemisen kirjoittamisen, ohjelman suunnittelu voidaan tehdä myös projektisuunnitelmassa. Tämä luonnos yksilöi avainkysymykset ja painopistealueet, joita he haluavat käsitellä ohjelman avulla.

Kirjoitus- ja ohjelmointiprosessissa on yhtäläisyyksiä, jotka ylittävät tutkimuksen kohteena olevan rakenteen ja organisaation. Tutkimuksia tehdään mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi ongelmiin. Seuraavassa vaiheessa aloitat ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta Koodaus tunnistetaan.

Miten koodaus parantaa ongelmanratkaisutaitoja?

Oppia koodi auttaa parantamaan ongelmanratkaisutaitoja. Kun ohjelmoijat koodaavat, he käyttävät tietokoneella ymmärrettävää kieltä ongelman ratkaisemiseen. Ohjelmoijat käyttävät ohjelmointikieliä luodakseen ohjelmia tai moduuleja aiheista, kuten tuotteen ostamisesta verkkokaupasta, valojen sammuttamisesta puheentunnistuksen avulla ja hahmon siirtämisestä videopelissä tai elokuvassa.

Oppimalla sen koodi, lapset voivat oppia löytämään tapoja ratkaista ongelma. Tässä tapauksessa he ymmärtävät, että ongelman ratkaisemiseksi voi olla useampi kuin yksi tapa. Esimerkiksi ongelmanratkaisuhaaste, jonka voit antaa lapsillesi, on pyytää heitä valmistelemaan voileipien tai hyytelöiden valmistusohjeet ja noudattamaan heidän ohjeitaan tai auttamaan heitä valmistautumaan näkemään lopputulos. Kaikki voileivän tekemiseen tarvittavat elementit katsotaan panoksiksi, ja lopputuloksena on voileipä.

Se on klassinen johdatus Koodaus Toiminta.

Kun he kirjoittavat ohjeitaan ja yrittävät noudattaa niitä, he ymmärtävät, että heidän on palattava takaisin ja muutettava polkujaan lisäämällä tai poistamalla joitain vaiheita, lisäämällä lisäelementtejä voileivän valmistuksen helpottamiseksi tai poistamalla päällekkäisiä vaiheita. Saattaa myös olla tarpeen toistaa useita tämän prosessin vaiheita, kuten: B. Laita lusikka lasipurkkiin poistaaksesi lisää hyytelöä ja levitä se sitten lusikalla. Sisään Koodaus, se on silmukka. Sitä kutsutaan virheenkorjaukseksi.

Kun he löytävät voileipäreseptinsä, voit pyytää heitä vertaamaan reseptiään verkosta löytämiinsä kaavoihin. Se osoittaa heille, että voileivän tekemiseen on useita tapoja.

Toinen taito, jonka lapset oppivat tehdessään tätä toimintaa, on se, että epäonnistuminen on osa prosessia. He eivät ehkä valmistele kaikkia merkintöjä oikein ensimmäisellä yrittämällä, he saattavat joutua palaamaan ja muuttamaan reittiään tai heidän on aloitettava alusta!

Kaikki tämä on osa iteratiivista prosessia Koodaus. siellä Ei ole mitään väärää siinä, että epäonnistut ja yrität sitten uudelleen. Tämä tarkoittaa itsepäisyyttä ja omahyväisyyttä, mikä on olennainen taito Koodaus. Tämä taito auttaa lisäämään lasten itseluottamusta, kun he kokeilevat uusia asioita.

Toinen tapa oppia ratkaisemaan ongelma on robottisovellusten avulla. Aivan kuten oppiminen koodiRobotiikan maailma opettaa lapsille vähitellen samat kriittisen ajattelun ja luovuuden aiheet. Yleisesti, Koodaus Koulutus parantaa ongelmanratkaisutaitoja ja lisää lapsesi itseluottamusta kokeilla uusia asioita.

Mikä on paras ikä aloittaa ohjelmointi?

Lapset voivat aloittaa oppimisen Koodaus 5- tai 6-vuotiaana. Tyypillisesti lapset tutustutaan ohjelmointiin yksinkertaisin keinoin Koodaus lohkoja, ja tämä antaa lapsille mahdollisuuden ymmärtää koodauskielten mekanismia esineiden luomiseen, liikuttamiseen ja kuvioiden luomiseen.

Kun hallitset tämän helposti Koodaus Mallilapset oppivat lisää kielistä, kuten Python. Tämä on kuitenkin parasta aikaa lapsille oppia koodi kun he ovat kiinnostuneita ja innostuneita oppimaan jotain.

Tässä on viisi merkkiä, jotka lapsesi ovat todennäköisesti valmiita tähän oppituntiin:

  • Olet kiinnostunut tietokone- ja videopeleistä ja olet utelias niiden tekemisestä.
  • He ymmärtävät haluavansa ratkaista ongelman, ja ehkä peli, ohjelma, Verkkosivusto tai muu tekniikka voi auttaa heitä ratkaisemaan sen.
  • Ja he rakentavat tai suunnittelevat pelatessaan; Esimerkiksi Legoilla, nukeilla, rakennuspalikoilla ja vastaavilla toimenpiteillä.
  • Esitetään tutkivia kysymyksiä: Haluan tietää, mitä tapahtuu, jos teen jotain, jos poistan tämän lohkon tornini pohjasta tai jos työnnän kaikki nämä koneet yhteen tältä rampilta tai jos lisään nukkekodiini toisen kerroksen. Jotain tapahtuu.
  • Tai he kertovat sinulle haluavansa oppia ohjelmointia.

Tuoreen tutkimuksen mukaan 50 prosenttia Australian työpaikoista tulee seuraavien 15 vuoden aikana ohjelmointi- ja IT-taitojen varaan. Siksi koodauskyky voisi olla yksi keskeisistä erottamiskyvyistä tulevaisuudessa.