Verdienen Sie Geld mit Ihren Tech-Blogs, Gadgets und Tipps

Mitä pilvipalvelu on?

Huomautus: Seuraava artikkeli auttaa sinua: Mikä on Cloud Computing?

Pilvipalvelu on ohjelmistojen, tallennustilan, palvelimien ja muiden vastaavien palvelujen tarjoamista Internetin kautta, jonka avulla voit käyttää tietojasi pilven kautta milloin tahansa ja missä tahansa. Lue tämä artikkeli saadaksesi lisätietoja pilvipalveluista.

Pilvipalveluissa pilvipalveluntarjoajat jakavat resursseja, kuten tallennustilaa, sovelluksia tai palvelimia käyttäjien kanssa Internetin kautta. Yksinkertaisesti sanottuna tietojen käyttö, Tallentaminen tai hallinta verkossa Internetin kautta kiintolevyjen sijaan on pilvilaskentaa.

Pilvitekniikan piiriin kuuluu kaikki, tietojen tallentamisesta pilveen, kuten Google Kuviin tai Google Driveen, videoiden suoratoistoon OTT-kanavilla.

Pilvipalveluiden Ominaisuuksia ovat:

 • Maksa kulutuksen mukaan.
 • Skaalautuva.
 • Nopea joustavuus.
 • Korkea saatavuus.
 • Resurssien yhdistäminen.
 • Itsepalvelu tilauksesta.
 • Turvallinen.
 • Laaja verkkoyhteys.
 • Kustannustehokas.
 • Pääsy milloin tahansa, missä tahansa.
 • Alustan riippumattomuus.
 • Helppo huoltaa.

Lue myös: Edge Computing vs. Cloud Computing.

Pilvien käyttöönottomallit määrittävät, missä pilvi sijaitsee ja kenellä on pääsy tiettyyn pilveen. Pilvikäyttöönottomalleja on neljää tyyppiä.

 • Julkinen pilvi – Julkinen pilvi on se, johon pääsy on yleisön saatavilla, eli siihen pääsee kuka tahansa. Esimerkkejä: Linode (nykyisin Akamai)Amazon EC2, Google Cloud jne.
 • Yksityinen pilvi – Yksityinen pilvi on pilvi, jossa vain osa ihmisistä tietystä organisaatiosta pääsee käsiksi resursseihin. Esimerkkejä: Rackspace, VMware Private Cloud, Ubuntu jne.
 • Hybridi pilvi – Hybridipilvi yhdistää kahta tai useampaa pilvikäyttöönottotyyppiä. Esimerkiksi datan herkkyydestä riippuen osa tiedoista voidaan tallentaa julkiseen pilveen, kun taas toiset voidaan tallentaa yksityiseen pilveen. Tässä käytettävä pilvikäyttöönottomalli riippuu käyttäjän tarpeista – esimerkkejä: Microsoft Office 365 ja NetApp.
 • Yhteisön pilvi – Yhteisöpilvi on pilvi, jota voi käyttää tietty käyttäjäryhmä, joka esimerkiksi kuuluu samaan yhteisöön ja jolla on samat tavoitteet tai käyttötapa. Esimerkkejä: Public Sector Cloud, Open Cirrus jne.

Lue myös: Git vs. GitHub vs. GitLab vs. BitBucket

Pilvipalvelumallit määrittelevät, miten ja mitä pilvipalveluita pilvipalveluntarjoajat tarjoavat kuluttajalle. Pilvipalvelumalleja on kolmenlaisia.

 • Infrastruktuuri palveluna (IaaS)
 • Platform as a Service (PaaS)
 • Ohjelmisto palveluna (SaaS)

Parametrit IaaS PaaS SaaS

ohjelmisto Kuluttajan hallinnoima Kuluttajan hallinnoima CSP:n hallinnoima
alusta Kuluttajan hallinnoima CSP:n hallinnoima CSP:n hallinnoima
Infrastruktuuri CSP:n hallinnoima CSP:n hallinnoima CSP:n hallinnoima

IaaS – Infrastruktuuri palveluna

Infrastructure as a Service, kuten nimestä voi päätellä, tarjoaa kuluttajalle infrastruktuurin eli laitteiston, kuten tallennustilan, verkon ja palvelimet. Pilvipalveluntarjoaja huolehtii kaikesta laitteistosta eli infrastruktuurivaatimuksista, kun taas kuluttaja hoitaa loput. Kuluttajat voivat käyttää haluamaansa käyttöjärjestelmää ja ohjelmistoa. Se tunnetaan myös nimellä Hardware as a Service.

Esimerkkejä: Linode, Amazon Web Services, Microsoft Azure.

PaaS – Platform as a Service

Pilvipalveluntarjoaja hallinnoi laitteistoa, käyttöjärjestelmää ja koko alustaa osana alustaa palveluna. Kuluttajat voivat rakentaa, testata ja käyttää haluamiaan sovelluksia palveluntarjoajan jo tarjoamalla alustalla. Tässä kuluttaja vapautuu alustan ja laitteiston hallinnan taakasta, sillä palveluntarjoaja huolehtii laitteistosta ja alustasta.

Esimerkkejä: Heroku, Google App Engine.

SaaS – Software as a Service

SaaS:lla, joka tunnetaan myös nimellä on-demand-ohjelmisto, pilvipalvelun tarjoaja hallitsee kaikkea laitteistosta ohjelmistoon. Kuluttajat voivat käyttää sovelluksia suoraan Internetin kautta ilman teknisiä ponnisteluja.

Esimerkkejä: Dropbox, Slack, Cisco Webex.

Lue myös: Mitä ovat Amazon Web Services (AWS) ja miten ne toimivat?

Sisällysluettelo